REFERENCE DRUŽBE
NAŠ DOM d.o.o. Idrija

Spodaj navedeni so večji in manjši objekti, kjer je dela izvajala družba Naš dom d.o.o.

 

Sanacije, rekonstrukcije, adaptacije

Novogradnje

Urejanje okolic

Fasade

Ostala gradbena delaSanacije, rekonstrukcije, adaptacije - Kopalnice

Trg svetega Ahacija - Idrija (2014)

Image 1 0f 14
Image 2 0f 14
Image 3 0f 14
Image 4 0f 14
Image 5 0f 14
Image 6 0f 14
Image 7 0f 14
Image 8 0f 14
Image 9 0f 14
Image 10 0f 14
Image 11 0f 14
Image 12 0f 14
Image 13 0f 14
Image 14 0f 14

 

 

 

 

Stanovanjska hiša Ljubevč (2013)

Image 1 0f 16
Image 2 0f 16
Image 3 0f 16
Image 4 0f 16
Image 5 0f 16
Image 6 0f 16
Image 7 0f 16
Image 8 0f 16
Image 9 0f 16
Image 10 0f 16
Image 11 0f 16
Image 12 0f 16
Image 13 0f 16
Image 14 0f 16
Image 15 0f 16
Image 16 0f 16

Lapajnetova ulica (2014)

Image 1 0f 28
Image 2 0f 28
Image 3 0f 28
Image 4 0f 28
Image 5 0f 28
Image 6 0f 28
Image 7 0f 28
Image 8 0f 28
Image 9 0f 28
Image 10 0f 28
Image 11 0f 28
Image 12 0f 28
Image 13 0f 28
Image 14 0f 28
Image 15 0f 28
Image 16 0f 28
Image 17 0f 28
Image 18 0f 28
Image 19 0f 28
Image 20 0f 28
Image 21 0f 28
Image 22 0f 28
Image 23 0f 28
Image 24 0f 28
Image 25 0f 28
Image 26 0f 28
Image 27 0f 28
Image 28 0f 28

Lapajnetova ulica (2014)

Image 1 0f 23
Image 2 0f 23
Image 3 0f 23
Image 4 0f 23
Image 5 0f 23
Image 6 0f 23
Image 7 0f 23
Image 8 0f 23
Image 9 0f 23
Image 10 0f 23
Image 11 0f 23
Image 12 0f 23
Image 13 0f 23
Image 14 0f 23
Image 15 0f 23
Image 16 0f 23
Image 17 0f 23
Image 18 0f 23
Image 19 0f 23
Image 20 0f 23
Image 21 0f 23
Image 22 0f 23
Image 23 0f 23