REFERENCE DRUŽBE
NAŠ DOM d.o.o. Idrija

Spodaj navedeni so večji in manjši objekti, kjer je dela izvajala družba Naš dom d.o.o.

 

Sanacije, rekonstrukcije, adaptacije

Novogradnje

Urejanje okolic

Fasade

Ostala gradbena delaSanacije, rekonstrukcije, adaptacije - Cerkve

Cerkev na Gorah - Ureditev dovozne poti, stopnišča in vhodnega dela (2014)

 

 

 

 

Ureditev mrliške vežice na Vojskem (2015)

 

Cerkev na Gorah-ureditev dvorišča in dovozne poti (2015)